ช่วงพริกทำดอก ยาแมลงที่ห้ามมีกลุ่มไหนบ้างครับ

ช่วงพริกทำดอก ยาแมลงที่ห้ามมีกลุ่มไหนบ้างครับ

1 Like

ไม่ควรใช้ครับ

2 Likes

ขอบคุณมากครับ

1 Like