เชื้อไตรโคเดอร์ม่าสามารถใช้ร่วมกับน้ำหมักจาวปลวกหรือน้ำหมักปลาทะเลได้ไหมครับ

เชื้อไตรโคเดอร์ม่าสามารถใช้ร่วมกับน้ำหมักจาวปลวกหรือน้ำหมักปลาทะเลได้ไหมครับ

2 Likes

ไตรโคเดอร์มาใช้ป้องกันกำจัดเชื้อรา
น้ำหมักจาวปลวกและน้ำหมักปลา จะเป็นจุลินทรีย์และมีสารในการบำรุงให้พืชเจริญเติบโต ดังนั้นน่าจะผสมกันได้ เพื่อนๆท่านใดมีประสบการณ์นำมาแบ่งปันด้วยครับ

2 Likes