มะม่วงเป็นแบบนี้ใช้ยาตัวไหนดี

มะม่วงเป็นแบบนี้ใช้ยาตัวไหนดี

3 Likes

ภาพไม่ชัด บอกอาการด้วยก็ดีครับ

2 Likes

เป็นอาการของโรคราสีชมพู
แนวทางการจัดการ
๑. ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคออก
๒. ในสวนใหม่ยังไม่เกิดโรค ควรตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง
๓. เมื่อตัดแต่งกิ่งแล้ว พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช ที่มีประสิทธิภาพเช่น สารในกลุ่มรหัส1 (เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม )หรือ สารกลุ่มรหัส 3 (ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล เตตราโคนาโซล )
สารกลุ่มรหัส 11 (อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน) หรือ สารอื่นๆที่เป็นสารผสมกับสารเหล่านี้ เป็นต้น โดยใช้ผสมหรือสลับกับสารประเภทสัมผัส เช่น สาร แมนโคเซ็บ โปรพิเนป คลอโรทาโลนิล เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธฺภาพและป้องกันการดื้อของเชื้อสาเหตุโรคพืช

2 Likes