หมักขี้วัวแห้งในหลุม 1 เดือนก่อนปลูกมะนาว จะช่วยทำให้ดินสมบูรณ์ขึ้นไหมครับ

หมักขี้วัวแห้งในหลุม 1 เดือนก่อนปลูกมะนาว จะช่วยทำให้ดินสมบูรณ์ขึ้นไหมครับ

1 Like

คิดว่าช่วยครับ เพราะปุ๋ยคอกช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน

1 Like

ถ้าขี้วัวเก่าผ่านการหมักโดยสมบูรณ์แล้วก็ดี ครับแต่ขี้วัวสดก็จะมีปัญหา เกิดการหมักเกิดขึ้นที่ในหลุมนั้นเลย ปัญหาตามมาคือดินในหลุมจะถูกดึงไนโตรเจนมาใช้ จนดินเกิดการขาดไนโตรเจนนะครับ