มะม่วงที่สวน จากเพชรบูรณ์ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายในเดือนหน้าจะจัดเก็บอย่างไรเพื่อยึดเวลาได้นาน สถานที่จัดเก็บเพื่อร

มะม่วงที่สวน จากเพชรบูรณ์ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายในเดือนหน้าจะจัดเก็บอย่างไรเพื่อยึดเวลาได้นาน สถานที่จัดเก็บเพื่อรอขายจะต้องมีลักษณะอย่างไร โปรดแนะนำด้วย

3 Likes

มะม่วงพันธุ์อะไร มีภาพมาก็ดี รออาจารย์มนูแนะนำครับ

1 Like

มะม่วงที่สวน จากเพชรบูรณ์ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายในเดือนหน้าจะจัดเก็บอย่างไรเพื่อยึดเวลาได้นาน สถานที่จัดเก็บเพื่อรอขายจะต้องมีลักษณะอย่างไร โปรดแนะนำด้วย

การเก็บมะม่วงให้สามารถเก็บไว้ได้นาน
1.ช่วงเวลาที่เก็บช่วงที่อากาศเย็น ช่วงเช้าหรือเย็น
2.แล้ววางผลลผลิตในที่ร่ม ในภาชนะ อย่าให้ผลสัมผัสพื้นดิน
3.รีบขนส่งเข้าที่โรงพักผลผลิตโดยเร็ว
4.เปิดพัดลมเพื่อลดอุณหภูมิ โดยเร็ว
5.แล้วทำความสะอาดผลต่อไป
5.สภาพโรงเรือน พักผลผลิต ต้องสะอาด มีการฆ่าเชื้อเป็นระยะช่วงก่อน -หลังที่ใช้งาน
6.ตัวโรงเรือน สูงโปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี มีพัดลมระบายอากาศบนหลังคาและพัดลมในโรงเรือน ไม่อับชื้น
7.ทางเข้าออกสะดวก

1 Like