มีวิธีแก้โรคใบแก้วหรือใบเล็กๆสำหรับต้นลำไยไหมครับ

มีวิธีแก้โรคใบแก้วหรือใบเล็กๆสำหรับต้นลำไยไหมครับ

4 Likes

อาการใบแก้วลำไย ในลำไยเนื่องมีการใช้สารยับยั้งการเจริญเติบโต เช่น พาโคลบิวทราโซล ทำให้ใบลำไยเล็กเป็นใบแก้ว
ในการทำนอกฤดูและช่วงก่อนราดสารช่วงใบอ่อนและมีการฉีดพ่นสารพาโคลบิวทราโซล อัตราเข้มไปทำใบหยุดการเจริญเติบโต เป็นมากยอดหงิกงอหดสั้น ต้องแก้ด้วยการ ตัดแต่งปลายยอดออก 1ชั้นใบ ใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงและกระตุ้น การแตกใบอ่อน ควรพ่นฮอร์โมน จิบเบอเรลลิค แอซิด อัตรา 25 มิลลิกรัม/ลิตรหลังการตัดแต่งกิ่งและใส่ปุ๋ยแล้ว
อาการแบบนี้มักเกิดกับการทำมะม่วงนอกฤดูมาก

1 Like