อยากทราบอัตราการใช้ยูเรียพ่นทางใบ

อยากทราบอัตราการใช้ยูเรียพ่นทางใบ

3 Likes

ยูเรียที่พ่นต้องเป็นสูตรไบยูเรทต่ำนะครับ ถ้าไม่ใช่จะมีอาการใหม้
อัตราใช้คือ 500 กรัม/น้ำ 200 ลิตร

2 Likes

อัตราที่ใช้300-500 กรัม/น้ำ 200 ลิตร ต้องเป็นยูเรียชนิดที่มีไบยูเรทต่ำ ตามที่ คุณ ประวิทย์ บุญเจริญ แนะนำดีแล้วครับ

1 Like