ไตรโคเดอร์มาแก้โรคแคงเกอร์ได้ด้วยมั้ยครับ เห็นที่ซองเขียนว่าแก้แคงเกอร์ด้วย

ไตรโคเดอร์มาแก้โรคแคงเกอร์ได้ด้วยมั้ยครับ เห็นที่ซองเขียนว่าแก้แคงเกอร์ด้วย

1 Like

ปกติ ไตรโคเดอร์ม่า จะมีประสิทธิภาพต่อเชื้อรา โดยเฉพาะเชื้อราในดิน เพราะในการยับยั้งการเจริญของเชื้อสาเหตุนั้น เส้นใยของ เชื้อไตรโคเดอร์ม่า จะเจริญรัดเส้นใยของเชื้อสาเหตุจนไม่สามารถเจริญพัฒนาได้

ส่วนโรคแคงเคอร์นั้น มีสาเหตุจากแบคทีเรีย

แต่อย่างไรก็ตาม ระยะหลังมีการพัฒนาในลักษณะของ สารพิษที่สกัดจากเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ กันออกมา แต่อาจจะเป็นเชื้อไตรโคเดอร์ม่าที่แตกต่างสายพันธุ์จาก เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าที่ แนะนำให้ใช้ คลุกผสมกับปุ๋ยหมัก และ รำข้าว เพื่อควบคุมเชื้อราในดิน

ในกรณีแคงเคอร์ ของส้มต่างๆ อาจจะใช้สารกลุ่มคอปเปอร์ได้ ถ้าจะผลิตในระบบอินทรีย์

พิจารณาดูข้างซอง ว่า ได้ขออนุญาติขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร หรือไม่ มีเลขทะเบียนวัตถุอันตรายหรือไม่ ถ้าไม่่มีแสดงว่า ยังไม่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร
นอกจากเป็นผลผลิตจากหน่วยงานราชการ เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีงานวิจัยรองรับ

2 Likes