ผมทำสวนมะพร้าวน้ำหอม แต่มีความรู้เรื่องปุ๋ยและระบบการดูดกักเก็บและกลไกการทำงานของต้นมะพร้าวน้อยมากๆครับ อยากรบกวนท่านอาจ

ผมทำสวนมะพร้าวน้ำหอม แต่มีความรู้เรื่องปุ๋ยและระบบการดูดกักเก็บและกลไกการทำงานของต้นมะพร้าวน้อยมากๆครับ อยากรบกวนท่านอาจารย์และผู้รู้ แนะนำพร้อมให้เหตุผล ในเรื่องการใช้ปุ๋ย ในแต่ละช่วง หรือแนะนำเอกสารที่สามารถอ่านและทำความเข้าใจได้แบบง่ายๆนะครับ

ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับ

7 Likes

การดูแลมะพร้าวน้ำหอม
1.การให้ปุ๋ย
1.1การใส่่ปุ๋ยคอกเก่า20-30กิโลกรัม /ต้นใส่ปีละ1ครั้งได้แก่ขี้ไก่แกลบ ขี้วัวฯ
1.2หลังพักต้นแตกใบใหม่ก็เริ่มให้ปุ๋ยสูตร 16-16-16 หรือ 15-15-15+15-0-0+26.5CaO(2/1)ช่วยการสร้างรากใหม่ ได้ดี อย่างน้อยปี 2-3 ครั้ง อัตรา 1 กิโลกรัม/ต้นแบ่งใส่ และควรเสริมด้วยธาตุรอง/เสริม 2-3 เดือน/ครั้ง
1.3กรณีมะพร้าวให้ผลแล้ว ประมาณตค.-พย.ให้ปุ๋ย 8-24-24หรือ 12-24-12 หรือ 9-24-24 +แคลเซี่ยม-โบรอนเพื่อการสร้างดอกแข็งแรงสมบูรณ์
1.4 หลังมะพร้าวติดผลโตแล้ว ให้ผล 13-13-21 +แคลเซี่ยม-โบรอน ปริมาณและชนิด 8-24-24และ13-13-21ควรใส่สลับกันทุกๆ 2เดือน+แคลเซี่ยม-โบรอน หรือ คลีเรต
2.การให้น้ำตอนเช้า ให้สม่ำเสมอ ควรให้เป็นบริเวณกว้างเพราะรากไปไกลมาก
3.การลอกเลน หากปลูกเป็นร่องสวนมีน้ำ สามารถลอกเลนได้ก็ดีมะพร้าวจะงามดีมากๆควรทำช่วงมะพร้าวขาดคอ
4.หมันดู ศัตรูพชืชที่สำคัญ ได้แก่ ด้วงแรด ด้วงงวง เข้ามาเจาะยอด แมลงดำหนาม หนอนหัวดำ ทำลายใบอ่อนยอดอ่อน เพลี้ยไฟ ไรสี่ขา ทำลายผล
5.การจัดการต้น ล้างคอมะพร้าว เก็บทางวางให้เป็นระเบียบคลุมพื้นบริเวณโคน
6.หากมีกองปุ๋ยคอกหรือ ปุ๋ยหมักควรใส่เชื้อราเขียว เมทาไรเซี่ยม ช่วยกำจัดตัวอ่อนด้วงได้
7.ใส่ทรายหรือทราย+สารเคมีีกำจัดด้วงแรด (หากด้วงแรดเข้าทำลายยอดก่อนด้วงงวงมักจะเข้าทำลายต่อเนื่องกันทีนี้มะพร้าวส่วนใหญ่จะตายครับ)
8.การเก็บเกี่ยว วงรอบการตัดมะพร้าว ทุๆ 21 วัน

3 Likes

ละเอียดตั้งแต่การปลูก ใส่ปุ๋ย ดูแล และเก็บเกี่ยว
ตรงใจมาก
ขอบพระคุณครับ

ตามภาพมีไรสี่ขาทำลาย ผิวเป็นขี้กลากสีนำ้ตาล
ไรสี่ขา สาเหตุแตกพุ่มแจ้ในลำไย ปุ่มปมในใบกระท้อน ยอดชะอมเป็นปม ขี้กลากในมะพร้าว อายุ 7วันก็ออกลูกแล้ว ดังนั้นควรมียา 3-4กลุ่มใช้หมุนเวียนไม่ให้ซ้ำกลุ่มกัน สารที่มีประสิทธิภาพกับไรสี่ขา
ก.กลุ่มยาพื้นที่ใช้กำจัดแมลงแต่จะควบคุมปริมาณไรสี่ขาได้
-กลุ่ม1 อีไทออน ไดคลอร์วอส ไตรคลอร์ฟอน ไตรอะโซฟอส
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม6 อะบาเมกติน อีมาเมกติน
ข. กลุ่มที่ใช้กำจัดไรแดงแต่กำจัดไรสี่ขาได้ ได้แก่
-กลุ่ม12 เฟนบูทาตินออกไซด์ โพรพาไกต์ เตตระไดฟอน
-กลุ่ม19 อามีทราซ
-กลุ่ม21 ไพริดาเบน เฟนไพรอคซิเมต ทีบูเฟนไพแรด ฟีนาซาควิน
-กลุ่ม23สไปโรมีไซเฟน
-กลุ่มอื่นๆ ไวท์ออย ปิโตรเลียมออย กำมะถัน(ซัลเฟอร์)
หมายเหตุ ในฉลากยากำจัดแมลงมีหมายเลขกลุ่มกำกับไว้เรียบร้อยแล้ว