มะพร้าวยอดไหม้ ทำอย่างไร

มะพร้าวยอดไหม้ ทำอย่างไร

ขอภาพด้วยครับ