ตอนนี้แล้งมาปลูกพืชอะไรดีที่ทนภัยแล้งที่สุดคะ

ตอนนี้แล้งมาปลูกพืชอะไรดีที่ทนภัยแล้งที่สุดคะ

ถั่วลิสง อายุเก็บเกี่ยว 95-110 วัน ถั่วเหลืองอายุเก็บเกี่ยว 140 วัน ถั่วเขียวอายุเก็บเกี่ยว 70-80 วัน

1 Like