โคกหนองนาประมาณ3ไร่แต่มีปัญหาสภาพดินเหนียวปนทรายทำให้ปลูกต้นไม้ไม่ได้ดีควรทำอย่างไรค่ะ

โคกหนองนาประมาณ3ไร่แต่มีปัญหาสภาพดินเหนียวปนทรายทำให้ปลูกต้นไม้ไม่ได้ดีควรทำอย่างไรค่ะ

3 Likes

1.ส่งตัวอย่างดินผ่านหมอดินอาสา เพื่อวิเคราะห์ และมาปรับปรุงดินก่อน

2.ปลูกปอเทือง หรือโสน แอฟริกัน ออกดอกแล้วไถกลบสัก 2 ครั้งแล้วค่อยปลูกพืช ต่อไป

1 Like

๑. จุดไหนที่จะปลูกไม้ผล อาจจะต้องขุดหลุมให้ใหญ่ และ ลึกสักหน่อย รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอก ใหม้มากก่อนปลูก
๒. บริเวณที่เหลือ ปลูกปอเทืองบ้าง หรือ อาจจะปลูกถั่วเขียวบ้าง เพื่อปรับปรุงดิน

1 Like

ขอบสระปรึกษาหมอดินอาสาในพื้นที่ปลูกหญ้าแฟกป้องกันดินพังทลายครับ

1 Like