ทุเรียนปลุกใหม่ตัดใบใหมครับขอบคุณครับ

ทุเรียนปลุกใหม่ตัดใบใหมครับขอบคุณครับ

2 Likes

รออาจารย์มนูแนะนำครับ

เขาต้องตัดกันด้วยหรือครับ เพราะไม่เคยเห็นใครเขาตัด…แต่ถ้าปลูกกล้วย ก็เคยเห็นเขาตัดครับ…

ไม่ตัดใบ ให้ตัดรากขดก้นถุงออก พยายามค้นรากขด และตัดออกให้หมด แล้วลงดิน พรางแสง ให้น้ำติดต่อกัน สามวัน

ไม่ต้องตัดใบ แต่ต้องพลางแสงให้ในช่วง ปีแรก +ปลูกกล้วยหอม หรือกล้วยไข่ เป็นพืชร่มเงา