ต้นตอทุเรียนป่า ใช้เป็นต้นตอทุเรียนสายพันธุ์ดี ช่วยลดต้นทุน ทนต่อสภาพอากาศได้ดีในแต่ล่ะช่วงของฤดูกาลเชื้อราทางดินระบบ

ต้นตอทุเรียนป่า ใช้เป็นต้นตอทุเรียนสายพันธุ์ดี ช่วยลดต้นทุน ทนต่อสภาพอากาศได้ดีในแต่ล่ะช่วงของฤดูกาลเชื้อราทางดินระบบรากทนต่อเชื้รา ได้ดีหรือไม่ รอผลต่อไปครับ

1 Like

ติดตามครับ

ถูกต้องแล้วครับ โดยเฉพาะทุเรียนนก แข็งแรง โตเร็ว ทนโรครากเน่า โคนเน่า