อาการแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะรัยคับผม

อาการแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะรัยคับผม

1 Like

จุดแผลสีเข้มนั้น ไม่ใช่อาการที่เกิดจากเชื้อสาเหตุโรคพืช น่าจะเป็นจุดแผลที่เกิดจากการพ่นสารละลายบางอย่างที่เข้มข้นเกินไป หรือเกิดจากตะกอนของสารละลายจากการผสมสาร