สอบถามผู้รู้ ช่วยแนะนำด้วยทำนาปีแรก ทำสองอย่าง ใช้สารเคมี และ ไม่ใช้สารเคมีวิธีป้องกันเพลี้ยและเชื้อราลงนาข้าว

สอบถามผู้รู้ ช่วยแนะนำด้วยทำนาปีแรก ทำสองอย่าง ใช้สารเคมี และ ไม่ใช้สารเคมี
วิธีป้องกันเพลี้ยและเชื้อราลงนาข้าว

แรก ควรไถ่นาให้ลึกก่อน ไม่ต้องเผ่าตอฝาง แล้วควรไถ่ก่อนวานข้าว อีก ที้งใว้ 1อาทิตย์ วันวานข้าว ให้ปั่นป่วนดินแทน ไม่ต้องไถ่ ไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลย รอนํ้ามา วานปุ๋ยเคมี 50.กิโล ต่อ 4ไร่
จากนั้นข้าวขึ้นงามให้ตัดทิ้งทั้งแปลง แล้ววานปุ๋ยขี้วัว ไม่ต้องทำอะไรเลยเสร็จ ข้าวจะงามขึ้นเรื่อย แตกก่อ รอเก็บเกี่ยวได้เลย