ดอกแห้งหลุดร่วงแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรครับ

ดอกแห้งหลุดร่วงแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรครับ

3 Likes

อาการไข่ปลาฝ่อสาเหตุ
1.มีฝนตกมาหนัก ทำให้สัดส่วนคาร์โบไฮเดรตลดลง ไข่ปลาที่กำลังพัฒนาหยุดชะงัก
2.ปริมาณดอกมากเกินอาหารไม่พอเลี้ยงดอกอ่อน
3.การเตรียมต้นไม่สมบูรณ์พอ อาหารไม่พอเลี้ยงดอกอ่อน
การแก้ไข
1.ให้พ่น 0-52-34 เสริมแคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี ทุกๆ 7 วัน จนถึงระยะหัวกำไร
2.ช่วงระยะหัวกำไร ให้ใส่ปุ๋ยทางดิน 15-5-20 หรือ 13-13-21 เสริมแคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี เพื่อส่งผลให้หางแย้ขึ้นหนามเร็ว ขึ้น ครับ

2 Likes

ขอบคุณมากครับ