พันธ์ยางพาราที่เหมาะกับพื้นที่จังหวัดเลยควรใช้พันอะไรครับ

พันธ์ยางพาราที่เหมาะกับพื้นที่จังหวัดเลยควรใช้พันอะไรครับ

1 Like

สำหรับพื้นที่ภาคอีสาน กรมวิชาการเกษตรแนะนำให้เกษตรกรปลูกยางพารา 3 พันธุ์หลัก คือ

1. พันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตน้ำยางเป็นหลัก ได้แก่ พันธุ์ยางสถาบันวิจัยยาง 408 หรือ เฉลิมพระเกียรติ 984 สถาบันวิจัยยาง 251 และสถาบันวิจัยยาง 226 ซึ่งเป็นพันธุ์ยางของประเทศไทยทั้งหมด ยกเว้น พันธุ์ยาง RRIM 600 ของประเทศมาเลเซียมาให้เกษตรกรไทยได้รู้จักและเป็นที่นิยมปลูกอย่างแพร่หลาย ถึงร้อยละ 80 ของพื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศจนถึงทุกวันนี้

2. พันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูง เจริญเติบโตดี และให้ไม้ยางดีด้วย ได้แก่ พันธุ์ยาง RRII 118 ที่มาจากประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นพันธุ์ยางชั้น 1 ในกลุ่มที่ให้ผลผลิตและคุณภาพเนื้อไม้ดี รวมไปถึงพันธุ์ PB 235 ที่มาจากมาเลเซีย และ

3. พันธุ์ยางที่เน้นเนื้อไม้เป็นหลัก ได้แก่ พันธุ์ฉะเชิงเทรา 50 พันธุ์ AVROS 2037 และพันธุ์ BPM 24 ที่มาจากอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม เกษตรกรควรคำนึงถึงพื้นที่ที่เหมาะสม รวมไปถึงการดูแลทั้งก่อนและหลังการกรีด เพื่อให้ได้ต้นยางพาราที่ดีมีคุณภาพ

2 Likes

RRIM600ครับ
ทนแล้ง

1 Like

ดินพื้นที่ทุกปลูกเป็นดินโคกแบบไหล่เขาครับ

ขอบคุณครับ

ต้นพันธ์ยางที่พร้อมลงปลูกควรมีอายุเท่าไหร่ครับ

พันธ์ยางที่เหมาะลงปลูกควรมีอายุเท่าไหร่ครับ ผมเพิ่งกำลังจะปลูกแต่ไม่มีความรู้เลยครับ

อายุ1-2ฉัตรได้ครับ ที่บ้านจ.เลยผมก็ปลูกครับ ปัจจุบันกรีดได้หลายปีแล้ว อยู่บนเขา