จำเป็นต้องขูดทายาราไหมครับ ตอนนี้มันเริ่มสร้างเนื้อไม้มาปิดแผลแล้ว ก่อนหน้านี้มันเน่าโดนไฟท๊อปเข้าแต่ฉีดพ่นด้วยอะลิแอทไป

จำเป็นต้องขูดทายาราไหมครับ ตอนนี้มันเริ่มสร้างเนื้อไม้มาปิดแผลแล้ว ก่อนหน้านี้มันเน่าโดนไฟท๊อปเข้าแต่ฉีดพ่นด้วยอะลิแอทไปสองรอบอาการมันเริ่มดีขึ้น

3 Likes

บริเวณไหนที่เนื้อไม้แห้งแล้วก็ไม่จำเป็นต้องขูด แต่ภาพที่ส่งมา เนื้อไม้ดูยังมีความช้ำฉ่ำน้ำอยู่ น่าจะขูดและทาด้วย ฟอสอิทิล อลูมิันียม ที่มีอยู่แล้วก็จะดี
แล้วอย่าลืมหว่านรอบโคนด้วยเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ไตรโคเดอร์ม่าผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและรำข้าวอัตรา ๑: ๕๐-๑๐๐:๔-๕ กก.เพื่อยับยั้งการพัฒนาของเชื้อราสาเหตุที่อาศัยอยู่ในดิน

2 Likes