เรื่องปั๊มน้ำควรใช้ปั๊มแบบไหน ที่ให้นำ้ส฿งสุดพอกับพท.3ไร่

เรื่องปั๊มน้ำควรใช้ปั๊มแบบไหน
ที่ให้นำ้ส฿งสุดพอกับพท.3ไร่

2 Likes

เรื่องการจัดการระบบให้น้ำ มันเป็นทคนิคเฉพาะ ต้องติดต่อศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร ด้านวิศวกรรม ในจังหวัดใกล้บ้านท่าน หรือกรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพฯ