วิธีปลูกเงาะโรงเรียนและระห่างของต้น

วิธีปลูกเงาะโรงเรียนและระห่างของต้น

ข้อมูลการปลูกเงาะครับ ระยะปลูก 8-10 คูณ 8-10 เมตร
http://klaeng.rayong.doae.go.th/Rambutan.pdf