ขอความรู้การปลูกองุ่นครับผม

ขอความรู้การปลูกองุ่นครับผม

1 Like

อาจารย์มนูแนะนำไว้ครับ
การปลูกองุ่น
1.ทำการวิเคราะห์ดิน
2.ไถผาน 3ตากดิน 20-30 วัน
3.ไถพรวน +ใส่ปูนตามค่าวิเคราะห์ดิน +ปุ๋ยคอกเก่า2.0ตัน/ไร่
4.ยกร่องแปลงเนินหลังเต่า สูง40-50เซนติเมตร หลังร่องกว้าง1.5-2.0เมตร ถ้าแบบยกร่องหลังร่องกว้าง4-6เมตรท้องร่องกว้าง 1.5 ลึก1เมตร กำหนดระยะปลูก 3-3.5 เมตร
5.พันธ์ุ บิกไวท์ เคียวโฮ คาร์ดินัล ลูทเพอเลต ฯ
6.ติดตั้งระบบน้ำ เช่นแบบน้ำหยด หรือหัวเหวี่ยง
7.การให้ปุ๋ยองุ่นเล็ก ปุ๋ยเคมี 17-17-17+ 15-0-0 (2:1) +ธาตุรอง/เสริม
8.การจัดการเพื่อ การออกดอก
8.1เมื่ออายุต้น 1ปี
8.2มีการบำรุงต้นมาสมบูรณ์พร้อม
8.3 พอถึงเวลาที่จะบังคับให้ออกดอก องุ่นต้นใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร บนเถาเลี้ยงกิ่งแขนง14-15 แขนง แล้วตัดปลายยอดทิ้ง ให้ปุ๋ยสะสมตาดอก ทางดิน8-24-24หรือ12-24-12 หรือปุ๋ยใบ 0-52-34 ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง หลังให้ปุ๋ยครั้งสุดท้ายแล้ว งดน้ำให้ใบเหลืองร่วง หรือ เริ่มแห้ง ให้ทำการตัดแต่งกิ่งแขนงให้เหลือตา 4-5 ตาเพื่อออกดอก
1)คาร์ดินัล 3- 4ตา
2)ไวท์มะลากา 5-6 ตา
3 )ลูสเพอร์เลท 7-12 ตา

1 Like

เอาตามที่อชาญยุทธ์ เสนอเลยครับ