ที่ไร่ นา แล้งมากๆ เราจะขอเจาะน้ำบาดาลฟรี พอจะมีโครงการเจาะฟรีบ้างไม

ที่ไร่ นา แล้งมากๆ เราจะขอเจาะน้ำบาดาลฟรี พอจะมีโครงการเจาะฟรีบ้างไม

1 Like

ลองสอบถามหมอดินอาสาในพื้นที่ เกษตรตำบล หรือพัฒนากร ในพื้นที่ครับ

แถวนั้นไม่มีแหล่งน้ำเลยเหรอคับ(เหมือง,ชลประ ทาน)(ฝายทดน้ำ&คลองลักไก่(พี่ทำเอง)หากมีพี่ไม่ต้องเจาะหรอกคับลักน้ำมาเลยเขาไม่เอาขี้เหมืองกันแล้วคับ(ทำเหมือนระบบกาลักน้ำ)

1 Like

ลองติดต่อกรมทรัพยากรน้ำบาดานดูครับ (อาจจะยากมากครับที่จะได้ของฟรีจากรัฐ )ผมขอไป2ปีละรอจนหมายตอบกลับไม่เห็นมีมาเลย

2 Likes

หน้าฝน ก็มีน้ำ เพราะมีลำครองเล็กๆ แต่พอ หน้าแล้งมา ไม่มีน้ำเลย ปลูกมะม่วงหิมพาน ต้นซางหม่น มะขาม ตายทุกปี ไม่มีน้ำ

หน้าฝนมีน้ำ,มีคลองเล็กๆ,ทำโคกหนองนาโมเดลดิพี่(ดูพื้นที่ก่อนทำ)ผมมี1.2ไร่ผมใช้โซล่าเซลล์ผมเหลือใจแล้วมีเยอะเหนื่อย