มะพร้าวต้นกำลังโตกำลังสวยจู่ๆจู่ๆก็เกิดเป็นโรคใบไหม้ทั้งสวนมันเกิดขึ้นด้วยสาเหตุอะไรครับหรือเป็นโรคอะไร

มะพร้าวต้นกำลังโตกำลังสวยจู่ๆจู่ๆก็เกิดเป็นโรคใบไหม้ทั้งสวนมันเกิดขึ้นด้วยสาเหตุอะไรครับหรือเป็นโรคอะไร

2 Likes

ต้องมีภาพให้ดูด้วย เพื่อจะได้ช่วยกันวิเคราะห์หาสาเหตุ

1 Like

นี่ครับปัญหา

1 Like

อาการแห้งที่ใบส่วนบนในลักษณะนี้ น่าจะเป็นอาการเกิดพิษจากการพ่นบางอย่างให้กับพืช

1 Like

ผมพ่นปุ๋ยบำรุงใบและเร่งผลผลิตของถั่วฝักยาวครับมันเหลือก็เลยพ่นปุ๋ยใส่ด้วย

1 Like

อาการนี้เกิดพิษ โดยปกติจะสามารถเริ่มสังเกตุได้หลังจากพ่นไปแล้ว ๑-๒ วัน

1 Like