เพาะเมล็ดผักชีมาสองอาทิตย์แล้วแต่ไม่ขึ้นครับ

เพาะเมล็ดผักชีมาสองอาทิตย์แล้วแต่ไม่ขึ้นครับ

เอาเมล็ดผักชีมาบดด้วยขวดกลิ้งให้เมล็ดแตกออกเป็น 2 ซีกแล้วนำไปแช่น้ำ 1 คืน แล้วนำมาผึ่งลมให้ผิวแห้ง แล้ว คินคลุก1เคล้ากับทรายหรือขี้เถ้าแกลบที่ให้น้ำให้ชื้น จนเมล็ดงอกจึงนำไปปลูกลงแปลงที่รดน้ำแล้วทั่วทั้งแปลงโดยโรยบนแปลงที่ตีแถวร่องแนวเล็กๆ แต่ละแถวห่างกัน 20-30 เซนติเมตรหลังโรยเมล็ดเสร็จให้กลบด้วยดินละเอียดบางๆแล้วคลุมด้วยฟางข้าวบางๆ รดน้ำให้ชุ่มโดยช่วงแรกรดน้ำ ทุกวันๆละ 2ครั้ง เช้า-เย็น

1 Like

่ก่อนหว่านเมล็ดมีการใช้ยาคุมหรือยาฆ่าหญ้าอะไรบ้าง