ได้ซื้อต้นไม้มาลงในกระถางใช้ดินปลูกที่ขายทั้วไปถุงละ20แล้วฝบเหลืองตายมีวิธีแก้ยังไงคะรบกวนผู้รู้แนะนำหน่อยคะ

ได้ซื้อต้นไม้มาลงในกระถางใช้ดินปลูกที่ขายทั้วไปถุงละ20แล้วฝบเหลืองตายมีวิธีแก้ยังไงคะรบกวนผู้รู้แนะนำหน่อยคะ

ต้นอะไร มีภาพมาด้วยก็ดีครับ

ลองเอาดินธรรมดาผสมปนไปกับดินถุงดูครับ…ดินถุงบางทีเขาอัดปุ๋ย,อัดส่วนผสมมาแรงเกินไป…จนไม่เหมาะกับพืชที่ย้ายที่ปลูก เพราะช่วงนี้พืชจะอ่อนแอมาก เนื่องจากรากถูกกระทบกระเทือนไม่มากก็น้อยครับ…

ต้องดูดินที่ซื้อมาเป็นสำหรับ เพาะชำ หรือดินพร้อมปลูก เพราะดินเ้พาะชำ บางยี่ห้อ ผสมขี้เถ้าแกลบมาก ไม่มสารอาหารและเป็นด่างจัด ควรเลือดินผสมใบก้ามปู 1ส่วนแล้วมาเติมแกลบดิบ อีก1 ส่วน+ปุ๋ยคอกเก่า 1ส่วนจะดีกว่า
ตอนนี้เปลี่ยนดินปลูกตามที่เสนอ