แตงโมติดลูกแล้วแต่ลูกยังเหี่ยวไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรหรือขาดอะไรช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

แตงโมติดลูกแล้วแต่ลูกยังเหี่ยวไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรหรือขาดอะไรช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

1 Like

ดูที่โคนต้นว่าผิดปกติหรือไม่ อาจจะมีแมลงเข้าทำลาย หรือ อาจจะมีเชื้อสาเหตุโรคพืชเข้าทำลาย หรือ อาจจะมีอาการต้นแตก เพราะขาดธาตุอาหาร

1 Like