ยาเคมีที่รักษากล้วยตายพราย รากเน้่าโคนเน่า

ยาเคมีที่รักษากล้วยตายพราย รากเน้่าโคนเน่า

2 Likes

โรคตายพราย ถ้าเป็นแล้วรักษาไม่ได้
แนวทางการจัดการ
๑.ทำลายต้นกล้วยที่เป็นโรค
๒.ห้ามขุดย้ายหน่อที่เป็นโรคไปปลูก
๓.ทำความสะอาดเครื่องมือ
๔.เมื่อขุดต้นที่เป็นโรคทิ้งแล้ว ควรใส่ปูนขาว 1-2 กก./หลุม
๕. ต้นที่เหลือ ที่ไม่แสดงอาการหว่านรอบโคนด้วย ด้วยเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ไตรโคเดอร์ม่าผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและรำข้าวอัตรา ๑: ๕๐-๑๐๐:๔-๕ กก.
ถ้าจะปลูกกล้วยใหม่เพื่อลดปัญหาโรคตายพรายนี้
๑. หาหน่อกล้วยจากแหล่งที่ไม่มีการระบาดของโรคตายพราย
๒.ก่อนปลูกจุ่มหน่อกล้วยในสารฯป้องกันกำจัดโรคพืชกลุ่มรหัส 1 ( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล)กลุ่มรหัส 7 (คาบ๊อกซิน)
๓.รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
๔.เมื่อย้ายปลูกแล้ว หว่านรอบโคนด่้วย ด้วยเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ไตรโคเดอร์ม่าผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและรำข้าวอัตรา ๑: ๕๐-๑๐๐:๔-๕ กก.

ใส่ปูนขาวดีที่สุด

ตายพรายที่สวนทำแบบนี้ครับ แล้วกล้วยกอนั้นรอด

  1. ตัดต้นที่เป็นโรคสูงให้เหลือประมาณ1 เมตร
  2. ใช้เกลือแกง ผสมน้ำ 1:10 ราดต้นที่ตัดให้ชุ่ม
    ต้นนี้จะไม่แทงใบอีกแล้ว
  3. โรยปูนขาว หรือโดโลไมท์ รอบกอปรับ Ph ในดิน ถ้ามีเครื่องวัดอย่าให้ต่ำกว่า 5.5 ใส่ซ้ำทุก 3เดือน
  4. ห้ามย้ายหน่อ และเผาทำลายส่วนที่ตัดทิ้ง
  5. ใช้ไตรโคเดอม่า หรือ BS รดทุกเดือน

กล้วยหน่อใหม่ จะอาการดีขึ้น แต่จะให้หวีน้อย

ถ้าพื้นที่รอบๆมีกล้วยตายพราย ก็จะกลับมาติดกล้วยเราได้อีก ถ้าเห็นใบเหลืองผิดปกติให้ตัดต้นเช็คดูว่ามีวงสีดำมั้ย
อุปกรณ์ เช่นมีด จอบ เสียม ให้แช่ในน้ำปูนขาว หรือน้ำขี้เถ้า ซัก 15 นาที ก่อนน้ำไปใช้กีบกล้วยกออื่น

สวนผมเคยเจอ และนี่เป็นวิธีแก้ไขและได้ผลที่ผมได้ทดลอง