เห้อ พบเห็น เต่ายักษ์ ที่ศาลาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัด

เห้อ พบเห็น เต่ายักษ์ ที่ศาลาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัด

3 Likes