ที่ไหนซื้อกล้วยน้ำว้า

ที่ไหนซื้อกล้วยน้ำว้า

2 Likes

ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีตลาดใหญ่ที่สุรนคร นครราชสีมา ภาคกลาง ตลาดไท หรือ

ได้ครับ

1 Like