ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

คุณปรีชา มีประเด็นอะไรมาสนทนา ครับ

มีเรื่องพูดคุยเชิญได้ครับ