วิธีทำแนวกันไฟโดยใช้รถไถมันควรจะห่างจากจุดที่เรากันกี่เมตรครับ

วิธีทำแนวกันไฟโดยใช้รถไถมันควรจะห่างจากจุดที่เรากันกี่เมตรครับ

1 Like

อย่างน้อย 8 เมตร แต่ยิ่งมากยิ่งดี ขึ้นกับสภาพพื้นที่และกระแสลมด้วยเหมือนกันครับ

1 Like

ขอบคุณครับ