ขอสอบถามและปรึกษาหน่อยครับทุเรียนกำลังออกดอกใช้ปุ๋ยสูตรไหนและใส่ปุ๋ยได้เลยหรือเปล่า..ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

ขอสอบถามและปรึกษาหน่อยครับทุเรียนกำลังออกดอกใช้ปุ๋ยสูตรไหนและใส่ปุ๋ยได้เลยหรือเปล่า…ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

1.ช่วงแทงไขปลาแล้ว ปุ๋ยควรให้ทางใบ 0-52-34 เสริม แคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี ทุกๆ 7 วัน เพื่อเพิ่มอาหารให้ดอแกอ่อนและกดใบอ่อน ควรหยุดดอกระยะหัวกำไร
2.และช่วง ดอกระยะหัวกำไร เราสามารถ ให้ปุ่ยทางดิน 15-5-20 บางๆเพื่อให้ดอกอ่อนระยะหางแย้ขึ้นลูกได้เร็ว หลังจากนั้นก็ให้ปุ๋ย
2.1)ครั้งที่ 1 ช่วยขยายขนาดผลระยะขึ้นลูก 5-6สัปดาห์หลังผสมเป็นปุ๋ยที่มีโปแตสเซียมสูงได้แก่ 12-12-17+2Mg ,13-13-21,12-11-18,14-7-35,15-5-20,อัตรา 1-1.5 กิโลกรัม/ต้น
2.2)ครั้งที่ 2 หลังผลขยายใหญ่แล้วขนาดกระป๋องนม เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้วอายุ 7-8 สัปดาห์ให้ปุ๋ยโปแตสเซียมสูง ได้แก่0-0-50หรือ 7-10-35หรือ 15-5-20 อัตรา 2.5-3.0 กิโลกรัม/ต้น
2.3 )ปุ๋ยทางใบ
1)ปุ๋ยทางด่วน หรือน้ำตาลทางด่วนฉีดพ่นทุก ๆสัปดาห์ 5 ครั้งหลังดอกบาน ช่วยกระตุ้นเมตาโบลิซึม ผลอ่อนเจริญเติบโตเร็ว
2) วิธีที่ 2 ดำเนินการดังนี้
2.1)ระยะหางแย้ไหม้ หรือขึ้นหนามใช้ปุ๋ยน้ำ 14-14-14+TE อัตรา 300 มิลลิลิตร ผสม ยูโธนิค 100 มิลลิลิตร+ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ ที่ผลและและทั่วทั้งทรงพุ่ม
2.2) ระยะผลอ่อน 30 วันหลังดอกบานขนาดผลเท่าไข่ไก่ ประมาณ 4 เซนติเมตรใช้ปุ๋ยเกล็ด 12-3-42 ปริมาณ 500 กรัม ผสมสาหร่ายสะกัดผสมแคลเเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี ผสมน้ำ 200 ลิตรฉีดพ่น ที่ผลและให้ทั่วทั้งทรงพุ่ม
2.3) ระยะผลอาย 60 วันขนาดกระป๋องนมเส้นผ่าศูนย์กลางผล 3 นิ้วใช้ปุ๋ยเกล็ด 12-3-42 ปริมาณ 500 กรัมผสมแคลเเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี ผสมน้ำ 200 ลิตรฉีดพ่นให้ ที่ผลและทั่วทั้งทรงพุ่ม
2.4) ผลอายุ 3 เดือนหรือ 90 วันขนาดกล่องทิชชู เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ถึงเก็บเกี่ยว ให้สังเกตหากผลมีการเจริญเติบโตดีสม่ำเสมอ ก็ให้ลดปุ๋ยเกล็ดอาหารเสริมและฮอร์โมน หรือสารกระตุ้นการเจริญเติบโต