ปลูกคึ่นช่ายหญ้ารบกวนมากต้องมานั่งถอนอีกหญ้าแฮ่วหมูครับ

ปลูกคึ่นช่ายหญ้ารบกวนมากต้องมานั่งถอนอีกหญ้าแฮ่วหมูครับ

1 Like

แห้วหมูจะอยู่บริเวณเดิมๆ จึงจำเป็นขุดรากถอนโคน เก็บเอาหัวไปทำลายเสีย

1 Like