ใบทุเรียนเป็นแบบนี้ทุกใบ เกิดจากสาเหตุอะไรครับ

ใบทุเรียนเป็นแบบนี้ทุกใบ เกิดจากสาเหตุอะไรครับ

ถ้าเป็นส่วนมากที่ใบส่วนยอดจะเป็นเพราะสารละลายบางอย่างที่พ่นให้กับพืช ถ้าเป็นทุกใบน่าจะเป็นเพราะน้ำที่ใช้รดให้กับพืช

1 Like

เกิดจากการพ่นยาร้อนสูตร EC หรืออาหารเสริมบางอย่างอัตราสูงเกินไป ทำให้ยับยั้งการสร้างเม็ดสี

1 Like

แก้ไขยังไงครับ

อาการนี้ทำให้ต้นโทรม ชะงักการเจริญเติบโต ควร
ฟื้นฟูรากใหม่ดังนี้

  1. ทำความสะอาดโคนทุเรียน โดยคราดเอาใบแห้งออก ถอนและกำจัดวัชพืชใต้ทรงพุ่มออก
  2. ฟื้นฟูรากโดยใส่สารฮิวมิคแอซิด อัตรา 1000 มิลลิลิตรผสมปุ๋ย 30-20-10 อัตรา 300-500 กรัม ในน้ำ 200ลิตร ฉีดพ่นลงดินด้วยเครื่องฉีดแรงดันสูง ทุกๆ 7 วันจำนวน 3 ครั้ง
  3. ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15หรือ 16-16-16 อัตรา1-2กิโลกรัม/ต้นผสมกับ 30-0-0จำนวน 1กิโลกรัมหรือ 15-0-0 คลุกเคล้ากันแล้วหว่านลงดินใต้ทรงพุ่มห่างจากโคน 50-70 เซนติเมตร
  4. ตัดแต่งกิ่งได้แก่ กิ่งแห้ง กิ่งน้ำค้าง กิ่งฉีกหัก กิ่งซ้อนทับ และกิ่งแซมในทรงพุ่ม
  5. การกระตุ้นให้แตกใบอ่อน โดยการฉีดพ่น อาหารเสริมคาร์โบไฮเดรตดังนี้ กลูโคส 600 กรัมผสม ฮิวมิคแอซิด 20 มิลลิลิตรผสมปุ๋ยเกล็ด 15-30-15 หรือ 10-20-30 ที่มีธาตุรองผสม อัตรา 60 กรัมในน้ำ 20 ลิตรผสมสารจับใบ ฉีดพ่น 1-2ครั้งเพื่อกระตุ้นให้แตกใบอ่อนเร็วขึ้น