โรคแบบนี้ ใช้ยาตัวไหนฉีดพ่นดีคับ ตอนนี้ลามเต็มเลย

โรคแบบนี้ ใช้ยาตัวไหนฉีดพ่นดีคับ ตอนนี้ลามเต็มเลย

7 Likes

อาการนี้น่าจะเป็นที่ใบแก่หมดอายุ ปลายแห้ง แล้วก็ร่วงครับ ถ้าเป็นแบบนี้ก็เป็นธรรมดา ครับ

1 Like

มันกระจายเต็มต้นเลยคับ บางใบก็ม้วนงอ

ใบแห้ง จากถูกแดดจัด …ทดสอบลองงดนำ้หนึ่งวัน แล้วรดนำ้ใส่ปุ๋ยวันที่สอง แลัวรรคน้ำหัาวันติด จะมีตุ่มใบสีเขียวแตกมาตามกิ่ง

1 Like

โรคใบแห้งเข้าไปดูในเน็ต

1 Like

ไม่ใช่อาการจากเชื้อสาเหตุโรคพืช เป็นผลกระทบจากอากาศร้อน ความชื้นในอากาศต่ำ

2 Likes