อย่ากแต่งดอกทุเรียนเพื่อนๆว่าไงบ้างครับ? จ.ยะลา

อย่ากแต่งดอกทุเรียนเพื่อนๆว่าไงบ้างครับ?
จ.ยะลา

1 Like

จากภาพข้างบน เลือกแต่งผลอ่อนทิ้งได้แล้ว

ขั้นตอนการตัดแต่งผลทุเรียน

  1. ครั้งที่1 ผลอายุหลังดอกบาน 1 เดือนขนาดหัวแม่มือ ผลบิดเบี้ยว ผลต่างอายุกัน ผลที่ติดมากเป็นกระจุก ผลโดนโรคและแมลงทำลาย เหลือในปริมาณสูงกว่าเป้าหมายจริง 50% แต่ละกลุ่มไว้ผลประมาณ 3-5 ผล
  2. ครั้งที่ 2 ผลอายุ 6-8 สัปดาห์หลังดอกบานขนาดไข่ไก่ การตัดแต่งครั้งนี้เป็นการตัดทุเรียนที่มีขนาดโตแล้ว สามารถเห็นผลที่ด้อยคุณภาพออก ผลขนาดเล็ก ผลที่มีหนามแดง ผลบิดเบี้ยวออก ควรเก็บผลทุเรียน ไว้กลุ่มละ 2-3 ผลเพื่อป้องกันสลัดผล
  3. ครั้งที่ 3 การตัดแต่งครั้งนี้หลังจากการตัดแต่ง ครั้งที่ 2 ไปแล้ว 7-14 วันขนาดประมาณกระป๋องนม เป็นการตัดแต่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะทำการตัดแต่งผล ที่ลักษณะด้อย ผลเล็ก ผลก้นจีบออก ปริมาณที่ต้องการจะเก็บไว้เท่ากับเป้าหมายที่ต้องการ คือกลุ่มหนึ่งควรไว้ผลไม่เกิน 2 ผล
1 Like