สอบถามผู้รู้หน่อยครับไม่ทราบว่าอาการแบบนี้เป็นอะไรครับ

สอบถามผู้รู้หน่อยครับไม่ทราบว่าอาการแบบนี้เป็นอะไรครับ

1 Like

๑. ได้พ่นสารอะไรก่อนพบอาการ
๒. ถังพ่นสารที่ใช้ ใช้ร่วมกับ ถังที่พ่นสารกำจัดวัชพืชหรือไม่ แล้วล้างไม่สะอาด