มะม่วงเป็นแบบนี้แก้ยังไงครับ

มะม่วงเป็นแบบนี้แก้ยังไงครับ

5 Likes

๑. พืชที่มีอาการผิดปกติแล้วแก้ไขไม่ได้ ไม่สามารถทำให้อาการเหล่านั้นหายไปได้
๒. อาการตามภาพ มีโอกาสเกิดจาก การดูดน้ำเลี้ยงของ เพลี้ยไฟ หรือ การเกิดพิษจากการพ่นบางอย่างให้กับมะม่วง

1 Like