แตงโม ติดลูกแล้ว มีอาการใบไหม้ ต้นมียางไหล เกิดจากสาเหตุใด และแก้ปัญหาอย่างไรคะ

แตงโม ติดลูกแล้ว มีอาการใบไหม้ ต้นมียางไหล เกิดจากสาเหตุใด และแก้ปัญหาอย่างไรคะ

รออาจารย์อรพรรณแนะนำครับ

นาจะโรค ซันเบิร์น เกิดจากให้สารทางใบ สารหรือเคมีตกค้าง เจออากาศร้อนใบเลยไหม้