อยากสอบผู้รู้ครับว่า ปลูกมะพร้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ แต่น้ำไม่ท่วม จะงอกงามดีไม๊ครับ?

อยากสอบผู้รู้ครับว่า ปลูกมะพร้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ แต่น้ำไม่ท่วม จะงอกงามดีไม๊ครับ?

งามดีครับ จากภาพไกลในแปลงฝรั่งครับ รออาจารย์เพิ่มเติม

1 Like

งามครับ มะพร้าวเป้นต้นไม้ที่ค่อนข้างเจริญเติบโตได้ง่าย

1 Like