ประสิทธิภาพการให้อาหารทางใบมีผลกี่เปอร์เช็นต์ได้ โดยเฉพาะทุเรียน

ประสิทธิภาพการให้อาหารทางใบมีผลกี่เปอร์เช็นต์ได้ โดยเฉพาะทุเรียน

ผลน่าจะอยู่ที่ประมาณ 80-90% บางส่วนอาจสูญเสียไปทางลมและละอองที่หยดลงพื้นต้องทำการฉีดช่วงปากใบเปิดในตอนเย็น แต่ถ้าทำการพ่นในช่วงอากาศร้อนปากใบปิดจะไม่ค่อยได้ผล สารอาหารจะแห้งไปอย่างรวดเร็ว