เกิดจากอะไรครับผลแตก(น้ำดอกไม้)

เกิดจากอะไรครับผลแตก(น้ำดอกไม้)

3 Likes

มะม่วงขาดน้ำ อากาศร้อนจัด ส่วนใหญ่เกิดช่วงผลใกล้แก่

  1. ให้น้ำสม่ำเสมอ
    2.การให้ปุ๋ย แคลเซี่ยม 15-0-0 หรือให้แคลเซี่ยม-โบรอน เป็ยระยะๆ
1 Like