ถึง...อ.สุเทพ สหายา...ถามอาจารย์เนื่องข้างบ้านโดนเชื้อไฟท๊อปฯลงในทุเรียนเขาบอกออกดอก ดอกร่วงเขาว่าน่าจะมาจากปุ๋ยหมักขี้

ถึง…อ.สุเทพ สหายา…
ถามอาจารย์เนื่องข้างบ้านโดนเชื้อไฟท๊อปฯลงในทุเรียนเขาบอกออกดอก ดอกร่วงเขาว่าน่าจะมาจากปุ๋ยหมักขี้ไก่เเกลบที่ใช้ ผมสอบถามอาจารย์ว่าในการใช้ปุ๋ยหมักถ้ามีความเสี่ยงต่อโรคเราควรทำอย่างไร จากการสันนิษฐานนี้ถูกต้องหรือไม่ แนะนำอย่างไรครับ
ขอบคุณครับ

8 Likes

ตามครับ

1 Like

ปุ๋ยหมักถ้าหมักสมบูรณ์แล้วไม่น่าทำให้เกิดโรคได้นะครับ แม้แต่ไตรโคเดอร์มาที่ควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าเองยังผสมกับขี้วัวเก่าเลยครับเพื่อเชื้อได้มีอาหารในการขยาย

1 Like

ช่วยขยายความตอนกลางเกี่ยวกับเชื้อไตรโครฯเอาไปใช้กับขี้วัวขยายความอีกไม่ค่อยเข้าใจครับ
ขอบคุณครับ

1 Like

ปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ไม่เกี่ยวกับโรคครับ โรคไฟทอฟเป็นเชื้อราเป็นสิ่งมีชีวิต มีปัจจัยคือ 1.พืชอาศัย(ทุเรียน) และ ความชื้น(น้ำ)เพราะไฟทอฟคือราชั้นต่ำหรือราน้ำ(water mold) 3.มีเชื้อ(อาจมีอยู่แล้วในดิน หรือติดมากับต้นพันธุ์ ลมพัดมา)พอปัจจัย 3อย่างนี้มีครบ และเชื้อมีเวลาที่ขยายจำนวนจนก่อโรค ทำให้แสดงอาการโดยเฉพาะช่วงพืชอ่อนแอ

3 Likes

ขอบคุณมากๆครับ:pray:t2::pray:t2::pray:t2:

1 Like

การใช้เชื้อสดไตรโคเดอร์มา นำเชื้อสด+ขี้วัวเก่าหรือปุ๋ยหมัก+รำข้าว แล้วหว่านให้ทั่วทรงพุ่ม 3-4 เดือนครั้ง

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
:pray:t2::pray:t2::pray:t2:

การใช้ไตรโคเดอร์ม่าเพื่อควบคุมเชื้อราในดิน ควรใช้ตั้งแต่เริ่มย้ายปลูก หรือถ้าต้นไหนที่ยังไม่มีอาการของโรคก็รีบปฏิบัติได้เลย ส่วนต้นที่เกิดโรคแล้ว อาจจะต้องราดดินด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช ในกลุ่มรหัส 4 (เมตาแลกซิล) กลุ่มรหัส P07(33) (ฟอสอีทิล อลูมิเนียม ) แล้วปล่อยไว้ประมาณ ๒ สัปดาห์ แล้ว หว่านรอบโคนด้วยเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ไตรโคเดอร์ม่าผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและรำข้าวอัตรา ๑: ๕๐-๑๐๐:๔-๕ กก.เพื่อยับยั้งการพัฒนาของเชื้อราสาเหตุที่อาศัยอยู่ในดิน