ใช้ยูเรียย่อยสลายต้นข้าวโพดใช้ในปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมครับ

ใช้ยูเรียย่อยสลายต้นข้าวโพดใช้ในปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมครับ

ใช้ยูเรีย 100-200 กรัมผสมน้ำ 20 ลิตร ใส่บัวราด ครับเพื่อ ไนโตรเจนแก่ แบคทีเรียในขบวนการย่อยสลายได้เร็วยิ่งขึ้น ถ้าไม่ใส่แบคทีเรียำก็จะดึงไนโตรเจนจากดินขึ้นมาใช้ในขบวนการย่อยสลาย ทำให้ดิบริเวณนั้นขาดไนโตรเจน

2 Likes

ต้องผสมกากน้ำตาล/EMด้วยมั้ยครับ