ฝนตกแล้วครับ

ฝนตกแล้วครับ

2 Likes

ดีครับ ลดความร้อน และฝุ่น PM ด้วย

หนองไผ่.เพชรบูรณ์บ่มีฝนเลย