ทุเรียนใส่ปุ๋ยอะไรครับ ต้นสองปี ประมาณสองเมตร ใส่กี่กรัม ระยะเวลากี่วันครับ

ทุเรียนใส่ปุ๋ยอะไรครับ ต้นสองปี ประมาณสองเมตร ใส่กี่กรัม ระยะเวลากี่วันครับ

คำถามที่ถามกว้างมากๆ อ้าว
1.ถ้าบำรุงต้น ผล ใบ สูตร เสมอ เช่น 16-16-16หรือ15-15-15ทำให้ผลโตขยายขนาดเร็ว
2.สร้างตาดอก 8-24-24 หรือ 9-24-24หรือ 12-24-12ให้ออกดอกดก สมบูรณ์แข็งแรง
3.พัฒนาคุณภาพผล 12-12-17+2 Mgหรือ 13-13-21 หรือ 0-0-60 เนื้อหนา กรอบ รสชาติดี ความหวานสูง
4**.ปุ๋ยคอก** ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า หรือปุ๋ยหมัก เพื่อปรับสภาพและโครงสร้างดินใส่ปีละ1-2 ครั้ง
5.อัตราที่ให้บำรุงใบ ต้น เช่น 16-16-16 อัตรา 1/2เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม ใส่บริเวณชายพุ่ม75%เซาะร่องตามแนวชายพุ่มตกและในทรงพุ่ม 25% ตอนใส่หากครั้งเดียว ดูแล้วว่ามากเกินไปก็ให้แบ่ง เป็น 2 ครั้ง หลังใส่ให้สังเกตุว่าพืชตอบสนองแตกใบงามใบใหญ่หนา เขียวเข้ม หากพืชไม่อยากจะแตกใบออกใบน้อยใบเล็กแสดงปริมาณปุ๋ยไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช คำตอบจึงเป็นแนวทางเท่านั้น เจ้าของจะต้องหมั่นสังเกตุอาการตอบสนองของต้นพืช ว่าพืชขาดหรือยังอยากต้องการอาหารอะไรอีก ผมว่าสนุกดีนะ หัดคุยกับพืชบ้างก็ดี ครับ

2 Likes