ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน

ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน https://stream.mux.com/DABX5ncCTz85EFfcLfSWs7dS2FycFLkg9nc1Hp02eRiY.m3u8?s3=https://fc-ktr-discourse-production.s3.amazonaws.com/videos/81zok73q3g.mp4&originalName=undefined&muxAssetId=zslZF7MLC73RWspVF3jmqYZLpSIw3S01lku8xq99Cbp8

2 Likes