บำรุงอย่างต่อเนื่องทิ้งดอกทิ้งใบแกเต็มต้นอย่างรวดเร็วค่ะ

บำรุงอย่างต่อเนื่องทิ้งดอกทิ้งใบแกเต็มต้นอย่างรวดเร็วค่ะ https://stream.mux.com/jdfKPoUmgVPud5WakBbzggJUgJgcHk7OUl9zKoMHYJw.m3u8?s3=https://fc-ktr-discourse-production.s3.amazonaws.com/videos/oe4x2u61d5.mp4&originalName=undefined&muxAssetId=aXRYzhAbOExElmIT4daln4SHGNsOJLH9CMBpC3KEiiw

1 Like

ดีแล้วครับ เพื่อให้อาหารทั้งใบและดอก เลยครับ

2 Likes

ใช่ค่ะพี่…เพราะสวนยางเปรียบเสมือนตู้เอทีเอ็มของพวกเรา…อยากได้ผลผลิตดีๆเราต้องบำรุงเขาให้ดีเหมือนกันค่ะพี่…

1 Like