ใบเขียวมันพร้อมผลิตน้ำยางให้ตลอดเวลาค่ะไม่มีดอกมีลูก...ทุกอย่างเราต้องบำรุงค่ะแต่บำรุงยังไงให้ต้นยางของเราสมบูรณ์

ใบเขียวมันพร้อมผลิตน้ำยางให้ตลอดเวลาค่ะไม่มีดอกมีลูก…ทุกอย่างเราต้องบำรุงค่ะแต่บำรุงยังไงให้ต้นยางของเราสมบูรณ์… https://stream.mux.com/LUOOPXdUC87Dsn0202in1RVaiEADJ012aD6CYNfr1ZEWu00.m3u8?s3=https://fc-ktr-discourse-production.s3.amazonaws.com/videos/jeox9vzpbw.mp4&originalName=undefined&muxAssetId=bhhBH9eUxXINOEhtBVfpV02MMPL4rtHkO7I00CntHSr2I

4 Likes

ต้องใส่N,P,kด้วยไม่ครับ

2 Likes

ธาตุอาหารหลักมีครบทุกอย่างเลยค่ะพี่เหมือนปุ๋ยเม็ดเลยค่ะ แต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือธาตุอาหาร ZN.ค่ะ…ตัวนี้ช่วยเร่งความสมบูรณ์ได้ดีมากๆๆเลยคาะ…4ปีที่ใช้ ช่วงหน้าแล้งไม่ปิดกรีดเหมือนสวนเพื่อนข้างๆเลยค่ะพี่

1 Like

อัสสาลามูอาลัยกุม ครับ

เรารับซื้อ ขี้ยาง
โรงงานผลิต เครป สงขลา

1 Like